صدور

صدور ۳۱ اخطاریه و ۲۶ رای محکومیت زیست محیطی در استان همدان

همدان - رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: امسال ۳۱ اخطاریه زیست محیطی در استان همدان صادر و ۲۸ پرونده زیست محیطی با ۲۶ رای محکومیت در مراجع قانونی استان تشکیل شده است. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال