عوامل

عوامل دين گريزی و گرايش جوانان به فرهنگ غرب

گروه فرهنگی ــ دین برنامه سعادت و رستگاری بشر است که در نهادینه کردن تعالیم و ارزش‌های دینی در همه ابعاد زندگی ثمرات بی‌شماری در فرد و اجتماع دارد. عواملی به صورت پیدا و پنهان، دین داری را تهدید می‌کند که یکی از آنها دین گریزی است، در اصل وجود دین گر ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال