طنین

طنین علمدار نیامد

مراسم "چهل دیگ" از سنتهای دیرینه مردم بهار است که نذورات خود را در قالب ۴۰ دیگ حلیم در شب عاشورا توزیع میکنند. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال