خشنودی

خشنودی و شادمانی در گرو کنترل موثر قلمروهای زندگی است

بنیانگذار مؤسسه آموزش تئوری انتخاب ایران گفت: خشنودی و شادمانی در زندگی زمانی برآورده خواهد شد که بتوانیم به‌طور موثر قلمروهای مختلف زندگی را کنترل کنیم.

...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال