سرپرست

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی مرادی را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب کرد. ...
سرپرست

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی مرادی را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب کرد. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال