قدردانی

قدردانی از بانوان خیرسلامت ملایر

صنایع کوچک در کشور ۹۲ درصد اشتغالزایی را در کشور برعهده دارند و این در حالی است که بیشتر توجه به صنایع بزرگ است. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد