قدردانی

قدردانی از اساتید دانشکده فنی حرفه ای شهبازی

۸ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی شهر همدان افزوده شد . برای خرید این اتوبوس ها بیش از۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد