آموزش

آموزش و پرورش باید پیگیر طلب ٨٠٠ میلیون تومانی خود از شهرداری باشد

پانا (همدان) – فرماندار همدان در شورای آموزش و پرورش که در فرمانداری استان برگزار شد ۵ درصد از سهم عوارض و نوسازی شهرداری را متعلق به آموزش و پرورش دانست که باید در اختیار این اداره قرار گیرد. حسین افشاری ضمن اشاره به اهمیت مطالبات آموزش پرورش ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد