پاسخ

پاسخ مدیریت آموزشی دانشگاه صنعتی همدان به انتقادات دانشجویان / اقدامات دانشگاه بر اساس قوانین مصوب است

مدیر آموزشی دانشگاه صنعتی همدان به انتقادات دانشجویان این دانشگاه در خصوص نحوه عملکرد مدیران آموزشی پاسخ داد. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد