روابط

روابط عمومی مغز متفکر هر دستگاهی است

امامی گفت: روابط عمومی؛ مغز متفکر و موتور محرکه و شریان حیاتی و دایمی یک دستگاه است افزود: روابط عمومی ها باهنر و علم… ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد