مقابله

مقابله با دشمن دستور قرآن است

گروه سیاست- معاون تربیت و آموزش فرهنگ سپاه استان همدان گفت: امروزه ایران و ایرانی از مقام خاصی برخوردار است، دشمن دست از جنگ با ما نخواهد کشید تا ما را از دین برگرداند و در این مورد قرآن کریم می‌فرماید« شیطان دشمن است و با دشمن مقابله کنید» مقابله با ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد