انتصاب

انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان

همدان (پانا) – رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان ضمن اشاره به این که مانور زلزله هرسال به صورت همزمان درسراسر کشور برگزار می شود، هدف از اجرای این مانور را آموزش مهارت پناهگیری و خروج امن از مدرسه بیان کرد. رضا میرزایی رئیس سازمان دانش آموزی ه ...
هدف

هدف از برگزاری مانور زلزله ارتقاء مهارت اجتماعی دانش آموزان است

همدان (پانا) – رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان ضمن اشاره به این که مانور زلزله هرسال به صورت همزمان درسراسر کشور برگزار می شود، هدف از اجرای این مانور را آموزش مهارت پناهگیری و خروج امن از مدرسه بیان کرد. رضا میرزایی رئیس سازمان دانش آموزی ه ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد