هدیه

هدیه نقدی دولت به سوادآموزان

پانا (همدان) – یاسر نانکلی شنبه ٨ دی در جمع خبرنگاران رسانه ها را یکی از ارکان مهم دانست که باید صحبت اصحاب آن راشنید. سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان گفت: اعتقاد کاری و تعامل با اصحاب رسانه در کار اداره ها نقش کلیدی دارد، رسا ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد