جشنواره

جشنواره جابر بن حیان، پیوند خانه و مدرسه

همدان (پانا) – مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان طرح جابربن حیان را طبق سند تحول بنیادین فرصتی برای تقویت ارتباط خانه و مدرسه و همچنین روحیه پژوهش گری دانش آموزان بیان کرد. محمد پورداود در نهمین جشنواره جابر بن حیان گفت: این جشنواره باعث تقویت ر ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال