عزم

عزم مسئولان استان همدان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

شعار سال: این روزها همه به خوبی می‌دانند که یگانه نسخه شفا بخش اقتصاد و رسیدن به رونق اقتصادی که به دنبال خود اشتغال نیروی جوان و تولید ثروت را داشته باشد، اقتصاد مقاومتی است. اما به نظر می‌رسد که اصل این مهم به حاشیه برده شده و بیشتر کارهای منصوب به ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال