بازار

بازار سنتی همدان نیازمند ساماندهی

شعارسال: این بازار تاریخی از گذشته‌های دور به عنوان مرکز ثقل خرید در غرب کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ساختار سنتی، قدیمی و تاریخی خود را بدون توسعه در زمینه زیرساخت‌ها و مسائل امنیتی تاکنون حفظ کرده است. مجموعه بازار سنتی و کاروانسرا‌های شهر هم ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال
بانک پاسارگاد