۸۰۰

۸۰۰ میلیون تومان بودجۀ یک سال بخش سینمای اداره کل ارشاد همدان

ایلنا: بودجه سینمایی استان همدان از اعتبارات ملی 637 میلیون و 500 هزار تومان و از اعتبارات استانی 170 میلیون تومان است. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال